Tag Archives: pembersihan jiwa

Tazkiyatun nafs adalah memperbaiki jiwa dan membersihkannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wata’aala dan menjauhi larangan-Nya. Rasulullah Sholallohu’alaihi wasallam pernah menjelaskan makna tazkiyatun nafs dan keutamaannya. Beliau Sholallohu’alaihi wasallam bersabda, “Tiga perkara yang apabila seseorang melakukannya, dia akan merasakan manisnya iman: (1) Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wata’aala […]